Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00016

Projekt címe: Bölcsőde fejlesztés Vámosújfalun

Kedvezményezett neve: Vámosújfalu Község Önkormányzata

Projekt összköltsége: 208.057.953 Ft

Támogatási összeg: 208.057.953 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési határideje: 2023.11.30.

Szöveges összefoglaló:

A projekt keretében Vámosújfalu, Kossuth u. 42. sz. alatti 340 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület bővítésével került kialakításra a bölcsőde. A projekt keretében a már működő mini bölcsőde szolgáltatás átalakítására került sor. A korábbi mini bölcsőde 7 fős férőhelykapacitással működött, helyette 12 férőhelyes új bölcsőde jött létre, 5 fő új bölcsődei férőhely kialakításával. A bölcsődei szolgáltatás fenntartója Vámosújfalu Község Önkormányzata.

A bölcsőde komplexen akadálymentesített, megújuló energiát (napelemes rendszer) hasznosító épület.

A projekt keretében megvalósult beszerzések és tevékenységek:

 • Projekt előkészítési tevékenységek:
  • Műszaki tervek elkészítésének díja
  • Bölcsődei módszertani szakértő előkészítéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatása
  • Megalapozó dokumentum elkészítése
  • Közbeszerzési szakértői szolgáltatás
 • Építés: a bölcsőde épületének kivitelezési munkái – új építés
 • Eszközbeszerzés: bölcsődei gondozási tevékenység alapfeltételeit jelentő használati, játék, udvari, üzemeltetési, egészség- és munkavédelmi eszközök beszerzése
 • Projektmenedzsment szolgáltatás
 • Független műszaki ellenőr szolgáltatása
 • Bölcsődei módszertani szakértő projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatása
 • A megvalósítás során igénybevett rehabilitációs környezettervező szakmérnöki szolgáltatás
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

A projekt keretében megvalósított fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, hiszen az 5 fős férőhelykapacitás-bővítéssel jelenleg 12 gyermek ellátására alkalmas vámosújfalui bölcsőde létrehozásával a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférést, és közvetve pedig a szolgáltatások minőségét javítja. Hozzájárul a munkavállalói mobilitás támogatásához is, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A fejlesztés hozzájárul a Kormány Partnerségi Megállapodásban rögzített céljához, a bölcsőde kialakításával támogatja a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, valamint a munkavállalói mobilitást, az ellátandó kisgyermekek szüleinek munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A megvalósított tevékenységek eredménye, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.