Hatáskör és illetékesség:

A településen biztosított ellátások és szolgáltatások mértékét és formáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint Vámosújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021. (VII.29.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról határozza meg.

Általános tudnivalók:

Az egyes ellátásokat és szolgáltatásokat a Vámosújfalu Község Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, valamint a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek igényelhetik.

  • A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített űrlapon – folyamatosan lehet benyújtani személyesen és postai úton Vámosújfalu Község Önkormányzat Hivatalához.
  • A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített űrlapon- az érintett intézmény vezetőjénél szükséges személyesen vagy postai úton benyújtani.

Települési támogatások
Első lakáshoz jutók támogatása
Gyógyszer kiváltási támogatás
Időskorúak támogatása
Iskolakezdési támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Pénzbeli vagy élelmiszer támogatás
Segélyhívó rendszert igénybe vevők támogatása
Temetési támogatás

Rendkívüli települési támogatás:
Rendkívüli települési támogatás igénylése

Köztemetés ügyintézése:
Köztemetés iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése és hátrányos, halmozaottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Környezettanulmány

Szociális étkeztetés
Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás körébe tartozó étkeztetés igénybevételéhez

Házi segítségnyújtás 
Kérelem házi segitségnyújtás igénybevételére szociális segétés esetén
Kérelem házi segitségnyújtás igénybevételére személyi gondozás esetén

Letölthető dokumentumok:
Települési és rendkívüli települési támogatás igénylésére szolgáló egységes kérelem
Szociális rendelet