Az 1550-es évekre elér a reformáció tanítása Tokaj-Hegyaljára, így Vámosújfaluba is. Előbb a lutheri, majd a kálvini irány honosodik meg. Vámosújfalu örömmel fogadja a reformáció tanítását. A gyülekezet első lelkipásztora Liszkai Jónás 1597-1601-ig pásztorolja a híveket . A gyülekezet egyik neves  lelkipásztora Dr. Sándor Endre 1975-től 2015-ig végezte  itteni szolgálatát hitvesével, így volt idő, amikor a tolcsvai, erdőhorváti gyülekezetek is innen kapták a lelkipásztori szolgálatot. Az őt követő lelkipásztorok: Mezei Ablonczy Péter és Hitvese voltak. Jelenleg Juhászné Keresztényi Klára látja el a lelkipásztori szolgálatokat Vámosújfaluban és Sárazsadányban. Ő a gyülekezet 37. lelkipásztora.

Az egyházközséget 13 tagú presbitérium irányítja a lelkész és gondnok felügyeletével. Az egyházközség 61. gondnoka jelenleg Szendrey Béla, aki 2000-től látja el feladatát. A gyülekezet pénztárosa Felházi László, a presbiterek: Balogh Balázsné, Bénó Bertalan, Bénó Istvánné, Csoma Zoltán, Felházi László, Götz Jánosné, Ivánné Molnár Szilvia, Kovalikné Jósvai Judit, Molnár Jánosné, Pataki Lászlóné, Sipos Gyula, Stadler Ildikó, Tóth Gyula.

A gyülekezet kezdettől fogva iskolát is fenntartott. 1598-ból megvan a rektori díjlevele a „schola mester”-nek. Az iskola református iskolaként működött, ami 1904-ben lett állami népiskola, s ebben az időben épül újjá a jelenlegi épület első része.

Az egyházközség temploma 1912-ben épült fel újra, mert az előző templomot a hegyaljai földrengés korábban tönkre tette. Isten kegyelméből megtarthattuk a 100 éves évfordulót, 2012-ben. Az elmúlt években több felújítás is zajlott a templomon, így már hőszigetelt ablakok tartják benn a téli időszakban a kétféle fűtéssel biztosított meleget.

Alkalmaink: Minden vasárnap d. e. 11-től istentiszteletre hívogatunk a templomban. Minden szombaton templomi istentisztelet este, nyári időszámításban 18 órától, téli időszámításban 17 órától. Hétfőn 3, és csütörtökön 4 csoportban hittanóra az iskolában. Hétfőn 11-től óvodai hittanóra. 2020-tól szerdán 14 órától szabadidős klub várja az érdeklődőket.  Advent szombatjain kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak. Hagyományosan minden tavasszal igyekszünk templomi koncertek keretében is megnyitni Isten házának ajtaját más felekezetű testvéreink és minden érdeklődő előtt.

Köszönjük, hogy ránk szánta figyelmét, Istenünk áldását kívánjuk életére Istenünk igéjével:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

1Korintus 16,14

Juhászné Keresztényi Klára
lelkipásztor