2020. ÉVI PÁLYÁZATOK

 • Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (Reki I.) 10.438.545, -Ft– NYERTES
 • Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (Reki II.) 2.664.292, -Ft– NYERTES
 • Szociális célú tüzelőanyag pályázat (77 m3) 1.466.850, -Ft– NYERTES
 • EFOP-3.9.2-16-2017-00030 „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében” 3.078.823, -Ft – NYERTES
 • EFOP-1.5.3-16-2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében 16.398.021, -Ft – NYERTES
 • TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015 Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Hercegkút központtal 2.270.818, -Ft- NYERTES
 • VP-Piac-konyha pályázat 22.986.865, -Ft- NYERTES
 • TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00059 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vámosújfaluban 46.424.256, -Ft- NYERTES
 • Közfoglalkoztatás 55.526.440, -Ft- NYERTES
 • MASPORT Sporteszközök beszerzése 2.000.000, -Ft- NYERTES
 • MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – Dózsa György, József Attila és Petőfi Sándor út – 29.844.455,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA
 • Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatás Kossuth Lajos út – 4.912.983,00,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA
 • MFP- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 14.925.573,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA
 • MFP- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 4.035.778,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA

2021. ÉVI PÁLYÁZATOK

 • Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (REKI I.) 3.636.679, -FT– NYERTES
 • Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (REKI II.) 1.786.521, – NYERTES
 • Szociális célú tüzelőanyag pályázat (75 m3) 1.428.750, -Ft– NYERTES
 • Közfoglalkoztatás: 57 020 364 Ft– NYERTES
 • Települési önkormányzatok feladatellátást szolgáló támogatása (Háziorvosi rendelő) – 37.965.078,-Ft – NYERTES
 • Magyar Falu program Felelős állattartás – 1.156.475 Ft – NYERTES
 • Magyar Falu program Falugondnoki szolgálat – 14.848.067,-Ft – NYERTES
 • TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00016” Bölcsőde fejlesztés Vámosújfalun – 118.613.306 Ft FOLYAMATBAN LÉVŐ
 • Masport eszközbeszerzés – 1.000.000,-Ft – NYERTES
 • Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program „A kulturális turizmus népszerűsítése és fejlesztése a határmenti térségben”4.500.000, Ft – NYERTES
 • Kistelepülések Önkormányzati Rendezvények Támogatása- 1.000.000,-Ft ELNYERT TÁMOGATÁS
 • „Tisztítsuk meg az Országot” 4.489.819,-Ft – NYERTES
 • MFP- Kommunális eszköz beszerzése 14 841 220,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA
 • MFP- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 36.281.031,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ELUTASÍTVA

2022. ÉVI PÁLYÁZATOK

 • Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása: I. 3.391.173,- Ft– NYERTES
 • Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása: II. 2.283.89,- Ft– NYERTES
 • Szociális célú tüzelőanyag beszerzés: (78 m3) 1.634.490,- Ft– NYERTES
 • Közfoglalkoztatás:
  • Mezőgazdasági program: 30.583.880,- Ft, felhasznált: 28.304.057,- Ft
  • Helyi sajátosságok: 23.062.396,- Ft, felhasznált: 20.078.725,- Ft
 • Mindösszesen: 48.382.782,- FT.
 • MFP- Önkormányzati járda építés/felújítás: 9.000.165,- Ft. Elszámolás benyújtott.
 • TBFT Dűlő utak fejlesztése – 83.465.777,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ÁLL A PÁLYÁZAT
 • Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program „Borkápolna és rendezvényudvar kialakítása Vámosújfaluban” – 149.713.950,-Ft FORRÁSHIÁNY MIATT ÁLL A PÁLYÁZAT
 • Kommunális eszköz beszerzése: 14.960.600,- Ft, tartaléklistára helyezve
 • MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – Dózsa György, József Attila és Petőfi Sándor út – 36.714.178,-Ft tartaléklistára helyezve

Előző években megkezdett, folyamatban lévő pályázatok:

 • TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00016” Bölcsőde fejlesztés Vámosújfalun plusz támogatás: 89.444.647.- (beruházás összértéke: 208.057.953.- Ft)
 • TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00059 Polgármesteri hivatal energetikai felújítása, plusz támogatás: 26.367.303.- Ft (beruházás összértéke: 72.687.760.- Ft)

2022. évben elszámolt pályázatok:

 • Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program „A kulturális turizmus népszerűsítése és fejlesztése a határmenti térségben” című pályázat: 11.686.- Eur megközelítőleg 4.500.000.- Ft, a partner Szlovák elszámolás 2023-ban folyamatban van.
 • EBR42 „Kötelező feladatellátást szolgáló fejlesztések” háziorvosi rendelő energetikai fejlesztése, védőnői szolgálat kialakítása, védőnői kötelező eszközök beszerzése, 37.965.078.- Ft, a benyújtott elszámolás elfogadott állapotban van.
 • „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása”, a Faluház klimatizálása, 1.000.000.- Ft értékben, a benyújtott elszámolás elfogadásra került.
 • „Tisztítsuk meg az Országot” projekt, 4.489.819.- Ft összegben, elszámolás benyújtott, elfogadott.
 • MFP- Tanya és falugondnoki buszok beszerzése: 14.848.067.- Ft, elszámolás benyújtott.
 • MFP- Felelős állattartás elősegítése: 1.156.475.- Ft, elszámolás benyújtott.
 • MFP- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: 1.998.605.- Ft, elszámolás benyújtott.