„Amire külön nem vagyunk képesek, arra együtt igen!”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „TOKAJ-HEGYALJAI NYÁR” LOGÓJÁNAK TERVEZÉSÉRE

A Zempléni Fesztivált szervező Interkultur Hungaria Nonprofit Kft., Tokaj-Hegyalja 27 települése, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, valamint a térség fejlesztésében aktív szerepet vállaló kulturális, turisztikai és más gazdasági szereplők a 2022-es esztendőtől „Tokaj-hegyaljai Nyár” elnevezéssel új kezdeményezést indítanak.

A kezdeményezés célja: a turisztikai vonzerő növelése érdekében a tavasztól őszig megvalósuló kulturális és szabadidős programkínálat egységes „kulturális-turisztikai brand” keretében történő ajánlása, amely áttekinthető módon teszi hozzáférhetővé és elérhetővé az összefogásban résztvevő szereplőknek a szezonban létrehozott rendezvényeit.

A pályázat célja:

A fentiek figyelembevételével egy olyan szabad és a művészeteket idéző formavilágú egyedi alkotás – jól azonosítható grafikai szimbólum, azaz logo – megtervezése, amely alkalmas a térség kulturális-turisztikai vonzerejének pozitív érzelmeket keltő azonosítására.

Az alkotásnak alkalmasnak kell lennie a nyomtatott és elektronikus kreatív felületeken történő megjelenítésre, illetve a logo önmagában és a „Tokaj-hegyaljai Nyár – egy évszak művészet” felirattal együtt is felhasználható és felismerhető kell legyen.

Formai követelmények:

A pályázatot vektorosan, pdf formátumban (CMYK színmódban, min. 300 dpi felbontással), valamint jpg formátumban (legalább 1 MB méretben) kell benyújtani. Szükség esetén szöveges magyarázat is küldhető a pályázati anyaghoz.

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: logopalyazat@sarospatak.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 31. 18:00 óra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információk:

  • A pályázaton részt vehet minden természetes vagy jogi személy, aki nem tagja a bíráló bizottságnak.
  •  Egy pályázó legfeljebb 3 tervet küldhet be.
  • A pályázat jeligés: a pályamunkákat anonim, vagy erre a célra létrehozott, nem azonosítható e-mail címről kérjük beküldeni csatolt mellékletként.
  • Az e-mailben és annak tárgyában fel kell tüntetni a következőket:

„Tokaj-hegyaljai Nyár- pályázati anyag” és „Jelige:………………..”

  • Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázati anyagot, illetve a kiírás mellékleteként csatolt felhasználói nyilatkozatot a pályázó adataival és aláírásával.
  • A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázat értékelése:

A pályázatokról az összefogásban résztvevőkből delegált bíráló bizottság dönt.

Eredményhirdetés várható időpontja: 2022. április 12.

Díjazás:

  1. díj 50.000 Ft
  2. díj 30.000 Ft
  3. díj 20.000 Ft

Az összegek bruttó összegként értendők.

A pályázat kiírását és a díjakat Sárospatak Város Önkormányzata vállalta és ajánlotta fel.

A bíráló bizottság legfeljebb három díjat ad ki, fenntartva magának a jogot, azok megosztva történő kiadására, vagy ki nem adására.

A nyertes logó részlegesen, vagy egészben kerülhet felhasználásra.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül – ha az eredeti anyag beadásakor azt nem tette meg – az általa kidolgozott teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj átadására ebben az esetben kerülhet sor.

Sárospatak, 2022. március 7.

Aros János                                                                           Turjányi Miklós

Sárospatak polgármestere                                   Zempléni Fesztivál igazgatója

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>