Cím: 3941 Vámosújfalu, Kossuth út 42.
Telefonszám: 06-47/394-133
 Email:  vamosovi@gmail.hu

1980-ban nyílt meg az óvoda, kezdetben kis-középső részben osztott csoporttal, mint az olaszliszkai óvoda tagóvodája. 1989-ben került kialakításra a második csoport, ettől az időtől kezdve a nagy csoportosok is itthon jártak a óvodába.
A rendszerváltás után Vámosújfalu (mely addig Olaszliszkához tartozott) önállósodott, így intézményünk is az új önkormányzat önálló intézménye lett. Ebben az időben az iskola is hazaköltözött.
1997. szeptemberétől pedig az akkor megalakult Általános Művelődési Központ intézményegységeként működött óvodánk.
2006-ban teljesen megújult, tető- és nyílászárók villany- és vízvezetékek kerültek kicserélésre, megtörtént hőszigetelése, teljes festése, parkettájának csiszolása.  Megépült egy új tornaterem öltözővel, vizesblokkal. Így elmondhatjuk, hogy a körzetben elsőként rendelkezünk a mindennapos testnevelés és néptánc oktatás elengedhetetlen tárgyi feltételeivel. 2008-tól a Zempléni Általános Iskola és Óvoda intézményegysége lettünk.
2010-ben a Vámosújfalui Ifjúságért Alapítványnak köszönhetően kicserélésre kerültek a régi vas udvari játékok, majd a község újjáépíttette a kerítést is.
Óvodánk könnyen megközelíthető, forgalomtól mentes, szép környezetben található.
A községből minden óvodáskorú gyermeket fogadni tudunk. Az elmúlt években egyre több szülő íratja gyermekét a szomszédos községekből is óvodánkba, s mi igyekszünk ezeket az igényeket is kielégíteni. A gyermeklétszám az elmúlt évben 40 és 50 között volt, bejárók száma kb. 20 fő. A jövőben is létszámunk 40 fölött várható. Két vegyes életkorú csoportban foglalkoztatjuk gyermekeinket. A halmozottan hátrányos gyermekek száma elenyésző.
Óvodai hitvallásunk:

„A szeretet terhet nem érez,
fájdalmat számba nem vesz,
többet nem mer, mint bír,
a lehetetlent nem panaszolja,
mert mindent lehetségesnek
és szabadnak tart.”

(Kempis Tamás)

Pedagógiai alapelvünk:
Biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben, a másság elfogadására nevelő élmény gazdag, unalom nélküli mindennapok megteremtése, amelyben a gyermeki játékot, a mozgást és a mesét hangsúlyozzuk.Büszkék vagyunk rá, hogy a szülőkkel jó a kapcsolatunk, elismerik nevelőmunkánkat, legtöbb esetben megvalósul az együttnevelés, őszintén fordulnak hozzánk problémáikkal. Eddigi tevékenység- és szokásrendszerünket helyesnek tartják. A gyermekek örömmel, szívesen jönnek óvodába.
Gyermekképünk:
Olyan gyermekek nevelése, aki érzelmileg gazdag, településhez kötődő, a környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.

Hagyományrendszerünk:
A gyermekek életének jeles napjai: névnapok megünneplése, a szülők kérésére esetleg születésnap is.

Egyéb ünnepeink:
Mikulás ünnepség, karácsony, farsang, március 15., anyák napja, gyermeknap, évzáró ünnepség (ezen belül a nagycsoportosok búcsúzója)
Ünnepségeink közül nyilvános:
Az anyák napja (iskolával közösen), karácsony és az évzáró ünnepség.Hagyomány óvodánkban egy, vagy két kirándulás szervezése (anyagi körülményektől függően).
Az óvoda kötelező nevelési idején kívüli lehetőségeket biztosít a szülők igényeinek megfelelően a hitoktatásra. A gyermekek a hét egy napján, a délutáni órákban, hazabocsátás előtt hitoktatásban vehetnek részt.

Jövőbeni elképzeléseink:
A  nevelési programunkban meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása. A még eredményesebb együttnevelés érdekében a szülőkkel továbbra is a fokozott kapcsolattartás. Óvodánk nyitott intézmény. A nagyobb betekintés érdekében szorgalmazzuk, hogy a szülők előre megbeszélt időben töltsenek el egy-egy napot gyermekük csoportjában. Szeretnénk olyan programokat szervezni, amelyek segítik az óvoda anyagi helyzetét. Például: Jótékonysági rendezvény. A meghirdetett- anyagi segítséget nyújtó- pályázatokra fokozottan odafigyelünk.