1. Szociális ellátásban részesülők nyilvántartása
Alkalmazott szoftver: PTR (Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere)
Jogszabály: 1993. évi III. tv.

2. Anyakönyvi nyilvántartás
Alkalmazott szoftver: Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK rendszer)
Jogszabály: 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról és a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

3. Népesség-nyilvántartás
Alkalmazott Szoftver: Visual-Register, KIR (személyügyi nyilvántartó), KCR (Központi Címregiszter)
Jogszabály: 1992. évi LXVI. tv.

4. Iktatott ügyiratok nyilvántartása
Alkalmazott szoftver: ASP Iratkezelő szakrendszer
Jogszabály: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

5. Kereskedelmi nyilvántartás
A kereskedelmi nyilvántartás nyilvános adatait itt érheti el. (letöltés)