Piaci rendtartás és piaci házirend

 

Piaci rendtartás

(Érvényes: 2024. február 12. napjától)

 

 1. A piac fenntartója és üzemeltetője: Vámosújfalu Község Önkormányzata (3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.).
 2. A piac helye: 3941 Vámosújfalu, Kossuth Lajos út 47. szám alatti ingatlan (Vámosújfalu belterület 255 hrsz.).
 3. A piacon árusításra jogosultak: mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet. Az árusítási jogosultságot igazoló okmányt az értékesítés helyén kell tartani és kérésre bemutatni.
 4. A piacon az értékesített termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelő termékértékesítés folytatható.
 5. Az árus az általa forgalmazott árú eredetéről, felszólítást követően köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni az üzemeltető vagy egyéb hatóságok felé. A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése a piacon árusító felelősségi körébe tartozik.
 6. A piacon élelmiszert csak a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően lehet forgalmazni, az élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét.
 7. A piacon állati eredetű terméket, valamint tovább tenyésztésre értékesített baromfit csak állatorvosi vizsgálattal igazoltan lehet árusítani.
 8. Piacon nem forgalmazható termékek: –
 9. Helyhasználat: helyhasználó az, aki alkalmi (napi) helyhasználati jogot szerez. A helyhasználat időtartama a piac nyitásától a piac zárásáig tart. Amennyiben a helyhasználat a közlekedést zavarja és ez a helyzet felszólítást követően sem rendeződik, akkor a helyhasználót a piac igénybevételétől az üzemeltető kizárhatja.
 10.  Piac területén a parkolás csak a kijelölt helyen engedélyezett.
 11. A piac házirendjét az üzemeltető határozza meg, a házirend megsértése esetén a helyhasználót az eredménytelen felszólítást követően az üzemeltető a piac igénybevételétől kizárhatja.
 12. A piac nyitvatartási ideje: a piac hétfőtől-péntekig tart nyitva 6.00 – 14.00 óra között, ezen időtartam alatt az arra jogosultak a megváltott területükön árusíthatnak.
 13. A házirendről és a nyitvatartási időről az árusokat és a vásárlókat hirdetményben kell tájékoztatni.
 14. A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak megtartását az üzemeltető jogosult ellenőrizni.
 15. A piaci rendtartást Vámosújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 1/2024. (II.08.) határozatával fogadta el.

 

Piaci házirend

 

 1. A piaci házirend megtartása kötelező, valamennyi a piacon jelenlévő személy részére.
 2. A piacon az őstermelőnek, a kistermelőnek, a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélynek, a gazdálkodó szervezetnek a jogosultságát felszólításra a megfelelő dokumentumokkal igazolni kell.
 3. Az üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi hatályos jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti.
 4. A piacon az alkalmi (napi) helyhasználat érkezési sorrend alapján történik.
 5. A helyhasználó vagy megbízottja feladata a piacra behozott áruk megfelelő őrzése, tárolása, kezelése, az áruban bekövetkezett hiányért, kárért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 6. Az árusító helyen csak hitelesített mérleg használható.
 7. A helyhasználónak az általa használt területet az árusítás befejezésekor tiszta állapotban kell elhagynia, a keletkezett hulladékot köteles összegyűjteni és elszállítani.
 8. Tilos a piac területén kívül, illetve a piaci nyitvatartási időn kívül piaci árusítást végezni.
 9. Tilos a piac működését zavaró magatartás tanúsítása.
 10. Tilos a piac területén hangosítást szolgáló berendezés használata.
 11. Tilos a piac területén a dohányzás.
 12. A házirend megsértése esetén az árust figyelmeztetni kell, ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, akkor az üzemeltető a helyhasználati jog biztosítását legfeljebb 60 napra megtagadhatja.
 13. Jelen piaci házirend 2024. február 12. napjától érvényes.