Idetartoznak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó hatósági ügyek, amelyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait alkalmazzuk.

Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 

A Magyar Köztársaság területén élő, a nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét az illetékes okmányirodánál (nyilvántartásba vétel céljából) bejelenteni.

Hatósági bizonyítvány ügyintézése 

A családi állapotról a nyilvántartás hatálya alá tartozó személy hatósági bizonyítványt kérhet.

Igazolás lakcímnyilvántartásból ügyintézése

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás hatálya alá tartozó személy a saját adatairól másolatot, igazolást kérhet, illetve külföldi munkavállalás esetén az E 401 jelű Európa Uniós formanyomtatvány leigazolása.