A szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról