A projekt rövid leírása magyar nyelven

A programterület (Borsod – Abaúj – Zemplén megye, Kassai kerület) egy országhatárokkal elválasztott, de egy kulturális egységet jelentő térség. Évtizedeken keresztül peremterületnek számított, a központi irányítás korlátozta fejlesztését. Gazdasági-társadalmi szempontból hátrányos térség, jellemző a rendkívül magas munkanélküliségi szint, az elvándorlás, és az öregedő népesség. Ahhoz, hogy a programterület a határmenti periférikus térségek megújulásának erőforrásává váljon szükséges a terület képviselőinek összefogása, közös fejlesztési programok megvalósítása. Dobóruszka és Vámosújfalu közös projektjével a határon átnyúló kapcsolatok újjáélesztésére vállalkozik, amelyre a kulturális turisztika, mint összekötő kapocs kiváló eszköz. A projekttel jelentős mértékben bővül a térségben a magas színvonalú, tudományosan megalapozott kulturális turisztikai kínálat. A projekt átfogó célja, hogy a határmenti térségben a kulturális turizmus kínálata szélesedjen, a gazdagabb kínálat hosszabb tartózkodásra ösztönözze az ide látogató turistákat. A gazdag és igényes kulturális kínálat segít a fiatal értelmiségiek és más foglalkozásúak helyben tartásában is, elősegíti a magasabb fajlagos költést, melynek hatásaként a térségben fellendül a gazdaság, új munkahelyek létesülnek, s egyúttal javul az itt élők életminősége. A turisták hosszabb tartózkodási ideje növeli a vendégéjszakák számát, növeli a térség versenyképességét.

A projekt céljai (Mi a projekt célja?)

Jelen projekt elsődleges célja testvér települési kapcsolatok erősítése a Magyarországon található Vámosújfalu község és felvidéki magyarok által lakott, magyar hagyományokat megőrző település, Dobóruszka között. Jelen projekt keretében célunk a két önkormányzat közös kulturális turisztikai szolgáltatások fejlesztése és a térséget kulturális értékeinek a megőrzése. Elő kívánjuk mozdítani a települési döntéshozók közötti együttműködést, amely közös tanulmányutak és szakmai találkozók szervezésében nyilvánul meg, továbbá szeretnénk kapcsolatokat kialakítani a két település kulturális szereplői között, előmozdítva a hatékony gyakorlatok megismerését és cseréjét, valamint olyan négyléptékű kulturális fesztivált szervezni mindkét településen, ahol bemutatkozhatnak civil szervezeteink, úgy, hogy lehetőséget biztosítunk lakosaink számára is találkozásra. A projekt közös fejlesztésével, finanszírozásával, végrehajtásával és a projektpartnerek közötti együttműködéssel erősödik a szlovák-magyar határ menti területek gazdasági, szociális és kulturális integrációja, amely a hosszútávon hozzájárul a kistérség teljes határmenti térségeinek szinergikus fejlődéséhez.