Búzavirág Alapítvány
Címe: 3941 Vámosújfalu, Kossuth utca 42. A.
Levelezési címe: 3941 Vámosújfalu, Kossuth utca 42. A.
Telefonszáma(i): 0647/594-004
E-mail címe: buzaviragalapitvany@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 1997.05.29.
Szervezet elnöke: Oláh Tibor Istvánné
A szervezet célja: Családi környezetben való nevelkedést biztosít látássérültek állami gondozott gyermekek számára. A teljes élet lehetőségét nyújtja látássérült, illetve más fogyatékossággal élő felnőtteknek és táborokat szervez.
A szervezet fő tevékenysége: szociális tevékenység.

Vámosújfalu Ifjúságáért Alapítvány
Címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 12.
Levelezési címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 12.
E-mail címe: sera@bnovum.hu
Bejegyzésének ideje: 1995.06.14.
Szervezet elnöke: Séra Ferenc
Vezetője elérhetőségei: +36 (20) 434-6550
A szervezet célja: A vámosújfalui ifjúság szélesebb körű, korszerűbb oktatása, nevelése. Nyelvi, művészeti és környezetvédelmi oktatás és táborozások elősegítése. Az egészségesebb életre nevelésének, sporttáborokban való részvételének elősegítése, a szabadidősport támogatása.
 szervezet fő tevékenysége: az ifjúság kulturális és sport tevékenységének támogatása.

Vámosújfaluért Alapítvány
Címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
Levelezési címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
E-mail címe: jadloczkilajos@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2019.11.18.
Szervezet elnöke: Jadlóczki Lajos
Vezetője elérhetőségei: +36 (30) 467-5305
A szervezet célja: Az alapítvány célja Vámosújfalu község fejlesztése, modernizálása, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása mellett, a lakott és épített környezet, valamint az örökölt kulturális hagyományok, értékek védelme. Az alapítvány támogatni kívánja a történeti, történelmi kutatásokat, a helyi értékek feltárását, rendszeresítését. Részt kíván venni – a település ruszin nemzetiségű lakosaira és hagyományaira tekintettel – a település kultúrájának, közművelésének, idegenforgalmának fejlesztésében. A település hátrányos mivolta miatt az alapítvány célja a helyi és környező települések hátrányos helyzetű lakosainak felzárkóztatásában való közreműködés és az itt élők képzésének előmozdítása, a környezettudatos és egészséges életmód népszerűsítése. Célja továbbá a helyi kultúra megóvása, tovább élésének elősegítése, a lakossággal illetőleg az ide látogató turistákkal történő megismertetése. Az Alapítvány hátrányos helyzetű lakónk megsegítése során figyelmet fordít mind a gyermekek, mind az aktív korú felnőttek és az idős, nyugdíjas korú lakosok megsegítésére. Valamennyi korosztály részére ismeretterjesztő, önfejlesztő, egészségük megőrzését segítő programokat szervez a településen, illetőleg településen kívül. Mindezen célok elérése érdekében az alapítvány előadásokat, konferenciákat tart és szervez, szakmai anyagokat, kiadványokat szerkeszt, kiadásukat támogatja. Alapítvány részt vesz szakmai szervezetek, szövetségek munkájában.
A szervezet fő tevékenysége: szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek).


Vámosújfalu Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
Levelezési címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
E-mail címe: jadloczkilajos@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2009.08.19.
Szervezet elnöke: Jadlóczki Lajos
Vezetője elérhetőségei: +36 (30) 467-5305
A szervezet célja: A polgárőr közhasznú egyesület a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset megelőzés, a vagyonvédelem érdekében önkéntes munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A polgárőr közhasznú egyesület járőrözések szervezésével folyamatos figyelemmel kíséri a veszélyeztetett személyeket, valamint a helyi lakosság ingó- és ingatlan vagyontárgyait. A tettenért bűnelkövetőt haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőrnek vagy rendőri szervnek. A polgárőr közhasznú egyesület céljai továbbá a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a vagyonvédelem biztonságának erősítése, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A hazai és külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Sikeres pályázatok esetén szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) és kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
 szervezet fő tevékenysége: közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása a lehető legnagyobb mértékű jelenléttel a területen.

Vámosújfalui Sport Egyesület
Címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
Levelezési címe: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál utca 32.
E-mail címe: jadloczkilajos@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2021.01.05.
Szervezet elnöke: Jadlóczki Lajos
Vezetője elérhetőségei: +36 (30) 467-5305
A szervezet célja: Vámosújfalu lakossága számára megteremteni az egészséges életmód, a rendszeres sportolás és a versenyzés lehetőségét különböző sportágak tekintetében, ezen belül különös figyelmet fordítva a labdarúgásra. Célja továbbá a sport, a labdarúgás népszerűsítése, sportolási lehetőségek -sportpálya, tornaterem vagy csarnok megteremtése mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. Célja az utánpótlás nevelés, a tehetségkutatás, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek terjesztése. Céljai elérése érdekében az Egyesület sportrendezvényeket, versenyeket szervez, ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat szervez, együttműködik Vámosújfalu település intézményeivel, Vámosújfalu Község Önkormányzatával, sportegyesületekkel, sportszövetségekkel.
A szervezet fő tevékenysége: sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet).