Cím: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u. 12.
Telefonszám: 06-47/394-138
Email: vamosisk@freemail.hu
Weboldal: www.vamosisk.hu

Mégis úgy gondolom, be kell mutatni az elmúlt évek eredményeit, és köszönetet kell mondani mindazoknak, akik tevékeny, alkotó részesei voltak a nehéz, de nemes munkának.
Dr. Sándor Endre a kezdetektől az alapokat rakta le, aláírásgyűjtéssel indította el az önálló iskola működését Vámosújfaluban.
Elődöm, Pórné Nagy Katalin munkássága alatt korszerűsítették az óvodát, tornatermet építettek, az ő érdeme az iskolabusz kiharcolása is.
Varga Gyula ÁMK igazgató vezetése alatt komoly és eredményes munka folyik, melyet az országos adatok is igazolnak.
2006 őszén ilyen örökséget kaptam. A 2007-es év oktatási és gazdasági törvényei ellenére a képviselőtestület tagjai további bizalmat szavaztak az ÁMK működése mellett. Köszönet a testület tagjainak is, akik a következők: Götz Jánosné, Pesta Ferenc, Séra Zoltán, Sipos Ferenc, Varga Gábor, Varga Gyula, Varga István.
Továbbra is biztosítottnak látjuk az óvodai nevelést, keresve a társulás lehetőségeit is.

Iskolánkban biztosítani tudjuk a közoktatási törvény által megszabott létszámelőírásokat.
A Faluházban lehetőséget kapnak a fiatalok és idősebbek egyaránt a szabadidő hasznos eltöltésére.
Közösen folytatjuk és gazdagítjuk az örökséget, hogy továbbra is „fényesedjen a gyémánt.”/ Felházi József: Polgármesteri előszó az ÁMK évkönyvéből/
 A közel 20 év elegendő volt arra, hogy a 70-es évektől iskola nélküli Vámosújfalu életében valami más, új kezdődjön el a rendszerváltás követően.
A hagyományos iskolai tevékenység mellett fő profilként jelöltük meg a nép-, társastánc-, nyelvoktatást, az informatikai képzést.
A szerep nélküli társközségből a körzetben /eredményei miatt/ elismert település lett Vámosújfalu, melyhez a maga szerény lehetőségeivel az ÁMK és a benne dolgozók is hozzájárultak.
Töredelmesen be kell vallanom, hogy 1997 tavaszán, amikor a képviselőtestület döntött az intézmények összevonásáról, az ÁMK létrehozásáról, kevés fogalmam volt arról, hogy mit is takar az ÁMK kifejezés. Közel két év telt el, míg az ajaki (Szabolcs-Szatmár megye) példa alapján kialakítottuk a 11 évig érvényes szerkezeti felépítést.
Hosszú éveken keresztül hat intézményegység összehangolt tevékenysége két település (Vámosújfalu és Szegilong) életére volt befolyásoló hatással. A két óvoda ill. iskola, a könyvtár, a művelődési ház megpróbálta szolgálni a lakosság minden rétegét, sőt nevelő-oktató intézményeink a környező települések életére is hatással vannak. Tevékenységünk nem lenne eredményes a pedagógusaink és az ő munkájukat segítő alkalmazottak nélkül.
Köszönöm munkájukat, hogy elfogadták, támogatták, ötleteikkel, tapasztalataikkal jobbították az intézmény működtetésére vonatkozó gondolataimat, s a megvalósításban mindig partnereim voltak.
Szintén köszönet illeti mindazokat, akik elősegítették, biztosították az ÁMK gördülékeny működését: az elmúlt években tevékenykedő polgármestereket, képviselőket, hivatali dolgozókat és nem utolsósorban a szülőket.
Iskolánk a környező települések tanulói körében továbbra is népszerű, bejáró gyerekek száma 50 fő, vagy azt meghaladó.
Minden pedagógus rendelkezik alapfokú informatikai végzettséggel, megismerkedtünk a kooperatív tanítási módszerekkel, a kompetencia alapú oktatás elveivel. Nyolc fő végzett szakirányú (kompetencia) továbbképzést, ill. 7 pedagógus ismerkedett meg az SNI-s gyermekek fejlesztésének módszertanával.
Sokszor sikerült körzeti versenyen helyezést elérni, ezen felbuzdulva a korrepetálások és felzárkóztatások mellett célként jelöltük meg a tehetséggondozás fokozását. A versenyeredmények arról tanúskodnak, hogy ezt a munkát tovább kell folytatni.
Az ÁMK 2008-ban megszűnt. 2008-tól a Zempléni Általános Iskola és Óvoda tagiskolájaként tevékenykedtünk. Az iskolafenntartó társulás gesztora Bodrogolaszi község önkormányzata volt. 2011-től újra ÁMK-ként tevékenykedünk.

/Varga Gyula /