jelentkezési lap megnézhető/ letölthető: jelentkezési lap

A járőrtárs beosztás betöltésével egy élethivatást választ magának, amely többek között magába foglalja azt a motivációs tényezőt is, hogy az állampolgárok érdekében tud eljárni és a közrend, közbiztonság megszilárdításában aktívan részt vesz.

 

A felvételi eljárásra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

A felvételt nyert jelentkezők 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. A képzésben résztvevők őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzését követően iskolarendszeren kívüli képzésben vesznek részt, középfokú rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi) szakképesítés megszerzése céljából (meghatározott időközönként összevonással levelező képzés formájában, kb.12 hónap időtartam alatt).

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság feladatainak ellátásában vesznek részt.

 

Illetmény:

 • a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195 000 Ft/hó munkabér,
 • a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201 000 Ft/hó alapilletmény. (Előreláthatólag a 2020. évben a mindenkori minimálbér emelésével együtt illetményemelés is várható.)

 

Egyéb pótlékok:

 • az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5 796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
 • éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a
 • készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a
 • kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a

a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

 

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

Illetményen kívüli juttatások:

 • cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
 • lakhatási támogatás:
 • lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás, (havonta max. 38 650 Ft)
 • lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel, hivatásos állományban eltöltött 2 év után ház építésre és vásárlásra (max. 5 000 000 Ft 20 év futamidővel), első lakáshoz jutás esetén (max. 5 500 000 Ft 20 év futamidővel), rész tulajdon vásárlás (max. 3 000 000 Ft 15 év futamidővel) ház/lakás bővítés (max. 3 500 000 Ft 15 év futamidővel), korszerűsítés (max. 1 500 000 Ft 10 év futamidővel), akadálymentesítés (max. 1 000 000 Ft 10 év futamidővel) adható.
  • szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
 • természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
 • évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
 • munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
 • egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
 • belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
 • kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
 • támogatások:
 • üdülési támogatás,
 • családalapítási támogatás,
 • illetményelőleg (nettó max. 100 000 Ft),
 • tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
 • szociális (nettó max. 37 000 Ft), rendkívüli szociális (nettó max. 96 625 Ft) születési (nettó max. 30 000 Ft) beiskolázási (2019-ben gyermekenként nettó 12 851 Ft),
 • egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
 • folyószámla költségtérítés (4 000 Ft/év),
 • rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
 • hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

 

Felvételi követelmények:

 

 • betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • érettségi bizonyítvány,
 • büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (A Rendőrség a Hszt. alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy az a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e.),
 • fizikai alkalmasság,
 • pszichológiai alkalmasság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
 •  hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint lakó- és családi körülményei, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatok – felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő – ellenőrzéséhez,
 • cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 • elfogadja egyes alapvető jogainak a Hszt. szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül,
 • vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – szerződésben foglalt – követelmények, kötelességek teljesítését.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

 

A kérelem elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépjárművezetői engedély megléte,
 • angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
 • harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

 

A jelentkezési határidő: 2020.02.15.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
 • a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

 

A felvételi kérelmet postai úton a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) kell megküldeni, vagy személyesen bármely helyi rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Iskolarendszeren kívüli képzés”.

 

A felvételi eljárással kapcsolatban felvilágosítást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársa ad a 06-46/514-500/28-44 telefonszámon munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.30 óra között, valamint elektronikus úton az oroszfr@borsod.police.hu e-mail címen.

 

A felvételiző az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Miskolc, 2019.09.26.