Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2024. évi támogatások adatai

Bursa Hungarica támogatások összesített adatai

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához Vámosújfalu Község Önkormányzata is csatlakozott. A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.  A pályázatok benyújtási határideje 2023. november 7. volt. Határidőn belül összesen 5 pályázat érkezett az önkormányzathoz, mind az 5 pályázó az „A” típusú, vagyis a felsőoktatásban már tanulók részére kiírt pályázatra adta be jelentkezését. Vámosújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 76/2023. (XI.15.) sz. határozata alapján az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében mind az 5 fő pályázót támogatásban részesíti a 2024-es évben, melynek havi összege 5.000.- Ft/fő. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

„A” típusú támogatottak„B” típusú támogatottak
Pályázók száma5 fő0
Érvényes pályázatok száma5 fő
Támogatottak száma5 fő
Támogatás mértéke5000 Ft/fő/hó
Támogatási időszak10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. II. félév, illetve 2024/2025. I. félév)
Összes támogatás összege250.000 Ft

Az önkormányzat döntéséről 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.