A projekt célja

 • A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
 • A kedvezményezett neve: Vámosújfalu Község Önkormányzata
 • A projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Vámosújfalun
 • A projekt száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00258
 • A támogatás összege: 58,85 millió  forint
 • A projekt támogatásának mértéke 100%-os intenzitású.
 • A projekt befejezési dátuma: 2019.01.31.

A projekt célja:

A projekt célja az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés feltételeinek megteremtése, javítása a fiatalabb és felnőtt korosztály számára. A projekt új típusú, színes tematikájú és szerteágazó tanulási tevékenységeket és programokat biztosít a helyi lakosság számára, ezzel elősegítve az egész életen át tartó tanulást, az informális oktatást, a kompetenciák, készségek és tudás fejlesztését.

A célcsoportok szükségletei a projekt tervezésekor felmérésre kerültek, így a megvalósítandó tevékenységek, tanulási programok ezek alapján kerültek összeállításra. A tervezett fejlesztés összhangban van a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával (HEP).

A településen élők alapvető problémákkal küszködnek, ezek a munkanélküliség, az alacsony bérek, alacsony iskolázottság, rossz egészségügyi állapot. Jelen projekt az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosításával hozzájárul a lakosság – kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok –kompetenciáinak, készségeinek, tudásának növeléséhez.

A projekt megvalósítója Vámosújfalu Község Önkormányzata. A település Borsod-Abaúj-Zemplén megye sárospataki járásában található, amely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról alapján kedvezményezett járásnak minősül.

A projekt elsődleges célcsoportja a helyi lakosság. Vámosújfalu Község lakosságszáma 743 fő. A támogatást igénylő önkormányzat a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordít a pályázati felhívásban meghatározott hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokra.

A tanulási programokba bevont összes résztvevő legalább 61%-a hátrányos helyzetű lesz. Az Önkormányzat azt is vállalja, hogy a pályázati felhívásban minimálisan előírt 10 fő helyett 14 fő munkanélkülit von be a programokba.

A projekt másodlagos, közvetett célcsoportját a településen működő kulturális intézmények alkotják.

A tervezett tanulási programok olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden korosztály bevonásra kerüljön és a bevontak száma legalább 100 fő legyen. A projekt futamideje 12 hónap. A támogatást igénylő önkormányzat a különböző generációkat a nekik leginkább megfelelő, célzott kommunikációs eszközökkel kívánja elérni.

A projekt keretében 14 különböző tanulási program valósult meg:

 • Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében (1 tábor, 30 fő részére)
 • Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében műhelyfoglalkozás (10 fő részére, 5 óra/alkalom)
 • Életpálya tervezés műhelyfoglalkozás (10 fő részére, 5 óra/alkalom)
 • SWITCH – gondolkodásmód váltás egy boldogabb életért – tanfolyam (10 fő részére, 4 óra/alkalom)
 • E-learning foglalkozás a számítógépet nem ismerő, vagy mindig „újrakezdők” számára (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás a sikeres pályakezdés érdekében (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „A boldog és kiegyensúlyozott élet egyik sarokköve az egészség és az egészséges életvitel” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „Angol nyelvi alapismeretek” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „Helyesíró – a Magyar Helyesírás Szabályai” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „A képszerkesztés fortélyai” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • Életvezetés és pénzzel való gazdálkodási tanfolyam (10 fő, 1 alkalom/ hó)
 • Népdalkör (10 fő, 4 alkalom/ hó)
 • Népművészeti csoport (10 fő, 4 alkalom/ hó)
 • Informatikai klub nyugdíjasoknak (10 fő, 1 alkalom/hét)

A projekt megvalósítási helyszíneként a helyi önkormányzat épülete került megjelölésre, azonban a rendezvények tényleges lebonyolításában a településen található egyéb intézmények is részt vettek.

A projekt keretében olyan eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a megvalósításhoz feltétlenül szükségesek. A szakmai feladatokhoz kapcsolódó költségek, valamint a teljes projektköltségvetés költséghatékony módon került megtervezésre.

A projekt nyilvánosságának biztosítása a kötelezően előírt formák szerint történt.