Tisztelt Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választása és az országos népszavazás időpontját.

A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel. A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az egyes választástípusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha máshol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott.

Szavazás másik szavazókörben: az országgyűlési választásokon az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva, online vagy papír alapon.
Külképviseleti szavazás: kérheti külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait (nemzetiségi adatát), annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt a fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától igényelheti azt.

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információk, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

A kérelmek benyújthatóak:

– elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a www.valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/ Ügyintézés/Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek címszó alatt, levélben a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodára történő megküldéssel, személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodán.

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

A kérelmek benyújtására megadott határidő https://vtr.valasztas.hu/ ogy2022/valasztasi- informaciok/hataridok?tab=1 címszó alatt megtalálható.

A kérelmet elbíráló Helyi Választási Iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának általános szabályai

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a Helyi Választási Iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.

Figyelem! Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a Helyi Választási Iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Átjelentkezési kérelmet a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz 2022. január 27. napjától 2022. március 25. napján16.00 óráig.

Mozgóurna igénylése

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Mozgóurna iránti kérelem előterjesztésének szabályai:

Mozgóurna igénylésére vonatkozó kérelmet a Helyi Választási Irodán a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz 2022. január 27. napjától. Levélben, honlapon (ügyfélkapus azonosítás nélkül) és kézbesítő útján 2022. március 30. 16.00 óráig. Személyesen és meghatalmazott útján 2022. április 1. 16.00 óráig. Honlapon (ügyfélkapus azonosítással) 2022. április 3. 12.00 óráig.

A kérelem a szavazás napján 12.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz is benyújtható kézbesítő, illetve meghatalmazott útján. 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, azonban a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről az adott választás oldalán tájékozódhat.

Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a Helyi Választási Iroda a kérelmet elutasítja.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a Helyi Választási Iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani, azaz 2022. január 27. napjától (2022. március 25. 16.00 óráig).

Helyi Választási Iroda

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>