Vámosújfalu Helyi Építési Szabályzata
Helyi Építési Szabályzatról

Vámosújfalu Településkép Védelmi Rendelete
Jegyzőköny 2017.12.13.
Településkép védelméről szóló rendelet
Településképi arculati kézikönyv