Tájékoztatom a szülőket, hogy Vámosújfalu Község Önkormányzata

Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

szóló 5/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi

viszonytól függően iskolakezdési támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás feltételei:

A gyermek általános-, középiskola nappali tagozatán tanul.

A kérelemhez középfokú oktatási intézményben tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását be kell csatolni.

A közös háztartásban élők családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át (57000 Ft/fő).

A támogatás mértéke gyermekenként 5.000 Ft.

A kérelmeket 2015. augusztus 01-től szeptember 30-ig

nyújthatja be személyesen az Önkormányzatnál

ügyfélfogadási időben, Hernádiné Vaskó Judit ügyintézőnél.

Érdeklődni: 06-47-394-042

Vámosújfalu, 2015. augusztus 04.

Jadlóczki Lajos

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>